Nierpatiënten Vereniging Parkstad e.o

1983 - 2019 NPV Parkstad en omgeving, van en voor Nierpatiënten

Welkom

Een nierziekte of nieraandoening vind je in alle leeftijdsgroepen. Van jong tot oud. Voor mensen die geconfronteerd worden met een nierziekte of -aandoening verandert er veel in hun leven. Het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten kan van grote waarde zijn bij het opnieuw vinden van een (aanvaardbaar) evenwicht.

Ook voor de partner en andere gezinsleden van een nierpatiënt kan het uitwisselen van contacten met lotgenoten een steuntje in de rug betekenen.

Nierpatiëntenvereniging Parkstad is een regionale vereniging die bestuurd wordt door vrijwilligers, die doorgaans zelf nierpatiënten dan wel mantelzorgers zijn. De vereniging probeert voor die mensen iets te betekenen door o.a. het houden van ontmoetingsbijeenkomsten, activiteiten en het geven van voorlichting.

Lotgenotencontact is één van de belangrijkste doelstellingen, veel nierpatiënten hebben hier grote behoefte aan.

De ontspanningsactiviteiten, die de vereniging aanbiedt, vormen vaak aanleiding tot uitwisseling van ervaringen. Herkenning in andermans verhalen geeft erkenning voor de eigen vragen en problemen. Patiënten vinden steun in elkaars verhaal. 


Bijeenkomst "Samen Beslissen" 

Op 5 februari 2019 houdt de NVN, samen met de Nierpatiënten Vereniging Maastricht (NVM), een bijeenkomst over samen beslissen voor mensen met nierproblemen en nierziekten, hun naasten en belangstellenden. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Maastricht UMC+ en is gratis. Aanmelden via e-mail naar secretaris@de-nvm.com of via de website www.de-nvm.com/aanmelden.                Bekijk hier het programma.  

Zie verder onze activiteiten 2019 onder "Nieuws en Activiteiten"